Refundacja

Zakup urządzenia Ozonomatic Jolly PTL, jako urządzenia rehabilitacyjnego jest refundowany ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Staranie o uzyskanie wyżej wspomnianej refundacji musi być poprzedzone czynnościami zgodnymi z obowiązującą w danej gminie procedurą.

Dokładniejszych informacji na temat refundacji zakupu urządzeń rehabilitacyjnych należy szukać pod tym adresem: http://www.pfron.org.pl

Akogo